gül ülkäm

Iş Ugry : Liftleriň, Gümrük dellalçylyk, Eksport-Import resminamalaryň terjime hyzmatlary
Esasy Önümler:
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL,
+99365659902 gululkam9@gmail.com

döwrebap çemeleşme

Iş Ugry : Gümrük, terjime hyzmatlary we kiberhowpsuzlyk
Esasy Önümler:
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL,
+99362201022 maksatjumayew@mail.ru

ýiti paýhas

Iş Ugry : Terjime gullugy, terjime hyzmatlary
Esasy Önümler:
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL,
+99365645806 perewod24@mail.ru

dilmaç

Iş Ugry : Terjime merkezi
Esasy Önümler:
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL,
+99361552213 ddilmach@mail.ru

ynamly kepil

Iş Ugry : Daşky gurşawy goramak hyzmatlary, dilden we ýazuw terjime, işgär saýlap bermek.
Esasy Önümler:
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL,
+99360188414 info@ynamlykepil.com

hekem

Iş Ugry : Audit, gozgalmaýan emläk, terjime, baha bermek, bulara degişli hukuk hyzmatlary.
Esasy Önümler:
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL,
+99364024820 hekem.tm@mail.ru

baky hyzmat

Iş Ugry : Resmi terjime şahadatnamasy bilen resminamalaryň dilden dile terjime hyzmatlary
Esasy Önümler:
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL,
+99363686051 baky.hyzmat@gmail.com

öý kömekçi

Iş Ugry : Terjime merkezi
Esasy Önümler:
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL,
+99365852714 baharkomekchi@mail.ru

parasatly iş

Iş Ugry : Terjime hyzmatlary
Esasy Önümler:
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL,
+99365551944 parasatly.ish.tm@gmail.com

oktawa

Iş Ugry : Terjime we kanunlaşdyryş býurosy
Esasy Önümler:
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL,
+99361805070 info@oktawa-tm.com