TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

kaspian tm

Iş Ugry : Mehaniki, ýangyn howpsuzlygy we oba hojalygy enjamlary
Welaýat/Şäher: MARY ş., MARY, None

gelejekli hyzmat

Iş Ugry : Guşçylyk söwdasy, gurluşygy we impordy
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL, None
+99365871579 gelejeklihyzmat@gmail.com

tama-agro

Iş Ugry : Pişik gumy önümçiligi
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL, None
+99365047473 info@tama-agro.com

erkin gurluşyk

Iş Ugry : Gurluşyk, logistika, miweçilik, maldarçylyk, önümçilik we mineral dökünler
Welaýat/Şäher: MARY ş., MARY, None
+99352272625 info@erkingurlushyk.com

ezber daýhan

Iş Ugry : Tohumlardan şitiller ýetişdirmek
Welaýat/Şäher: AK BUGDAÝ ETRABY, AHAL, None
+99312574613 arslannurgeldiev@yahoo.com

gündogar akymy

Iş Ugry : Ösümlik ýaglaryny we maýonez öndürmek
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL, None
+99312955834 maksat_g@mail.ru

mejal

Iş Ugry : Oba hojalyk haýwanlary üçin iým öndürmek. Bugdaýy gaýtadan işlemek, un üwemek
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL, None
+99312247548 b.niyazmuhammedov@gmail.com

daýhan sarpasy

Iş Ugry : Daýhançylyk
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL, None
+99312227491 dayhansarpasydh@gmail.com

ak hünji

Iş Ugry : Penoplast önümçiligi, kanselýara önümleri we maldarçylyk
Welaýat/Şäher: MARY ş., MARY, None
+99352253942 akhunji09@gmail.com

demir ölçeg

Iş Ugry : Elektrik we ýangyn howpsuzlyk pudagy
Welaýat/Şäher: BALKANABAT, BALKAN, None
+99322278883 demirolceg@gmail.com