serhat marketing

Iş Ugry : Elektrik, gurluşyk we kanselýariýa harytlar dükany
Esasy Önümler:
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL,
+99362472866 meylisgul@gmail.com

hermitage home interiors

Iş Ugry : Doly gurluşyk taslamalary, bölek satuw, şertnamalar
Esasy Önümler:
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL,
+99312415902 info@hermitage.tm

gök-böri

Iş Ugry : söwda, gurluşyk gurnama işleri, ýylylyk üpjünçiligi, suw we lagym geçirijileri, gaz üpjünçiligi, damjalaýyn suwaryş işleri
Esasy Önümler:
Welaýat/Şäher: MARY ş., MARY,
+99361385877 gok-bori@mail.ru

ýyldyz ýalkymy

Iş Ugry : Plastmas turbalaryň önümçiligi
Esasy Önümler:
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL,
+99362747070 yyldyzyalkymy@gmail.com

saka

Iş Ugry : Polipropilen we polietilen turbalaryň önümçiligi
Esasy Önümler:
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL,
+99365696243 sakapolimer@gmail.com

türkmen turba

Iş Ugry : Polietilen, polipropilenden we aýna süýümli dürli diametrdäki turbalar we birleşdiriji detallary.
Esasy Önümler:
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL,
+99365662070 tturba@online.tm

melek plastik

Iş Ugry : Plastmassa turba önümçiligi
Esasy Önümler:
Welaýat/Şäher: MARY ş., MARY,
+99364080809 melekplastik@mail.ru

älem plastik

Iş Ugry : Plastmassadan plita, zolok, turba we profil öndürmek
Esasy Önümler:
Welaýat/Şäher: MARY ş., MARY,
+99365322222 alemplastik20@mail.ru

garynja

Iş Ugry : Gurluşyk materiallarynyň, öý hojalygynyň we başga-da köp harytlaryň onlaýn dükany
Esasy Önümler:
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL,
2garynja@gmail.com

wasserman gennadiý walerýewiç

Iş Ugry : Söwda, gurnama hyzmatlary we enjamlaryň anyklaýyş işleri
Esasy Önümler:
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL,
+99360126048 vgvjob@gmail.com