Kategoiýalar

export import world tm

Iş Ugry : Gurluşyk materiallaryň, nebit önümleriniň, himiýa önümleriniň, dokma önümleriniň we azyk önümleriniň ekspordy we impordy
Esasy Önümler:
Welaýat/Şäher: BALKANABAT, BALKAN,
+99361920507 exportimportworldtm@gmail.com

serhat marketing

Iş Ugry : Elektrik, gurluşyk we kanselýariýa harytlar dükany
Esasy Önümler:
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL,
+99362472866 meylisgul@gmail.com

haýyrly harman

Iş Ugry : Enjamlary satmak we oturtmak
Esasy Önümler:
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL,
+99365848494 info@hayirly-harman.com

kendir

Iş Ugry : Demir önümleriniň önümçiligi we söwdasy
Esasy Önümler:
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL,
+99365550712 hrg0540@gmail.com

täze zamana

Iş Ugry : Diwar beton bloklary öndürmek
Esasy Önümler:
Welaýat/Şäher: GÖKDEPE, AHAL,
+99363834242 tatyanatkachenko65@mail.ru

berk ýadygär

Iş Ugry : Çoýun gapaklary öndürmek
Esasy Önümler:
Welaýat/Şäher: DAŞOGUZ ş., DAŞOGUZ,
+99365823289 berkyadygar@gmail.com

kämil dizaýn

Iş Ugry : Söwda, fasad-gurluşyk işleri, beton garyndylary öndürmek
Esasy Önümler:
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL,
+99365532237 r.sukurov@kamildizayn.com

hermitage home interiors

Iş Ugry : Doly gurluşyk taslamalary, bölek satuw, şertnamalar
Esasy Önümler:
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL,
+99312415902 info@hermitage.tm

bir zaman

Iş Ugry : "Bir Zaman" hojalyk jemgyýeti
Esasy Önümler:
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL,
+99361070818 sales@birzamantm.com

gök-böri

Iş Ugry : söwda, gurluşyk gurnama işleri, ýylylyk üpjünçiligi, suw we lagym geçirijileri, gaz üpjünçiligi, damjalaýyn suwaryş işleri
Esasy Önümler:
Welaýat/Şäher: MARY ş., MARY,
+99361385877 gok-bori@mail.ru