teri

Iş Ugry : Gök önüm konserwirlemesini we şiresini öndüriji, lomaý satyjy, eksport ediji
Esasy Önümler:
Welaýat/Şäher: DAŞOGUZ ş., DAŞOGUZ,
+99364637722 info@terifoods.com

bir zaman

Iş Ugry : "Bir Zaman" hojalyk jemgyýeti
Esasy Önümler:
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL,
+99361070818 sales@birzamantm.com

miweli ülke

Iş Ugry : Gök önümleri we miweleri lomaý satmak (import-eksport)
Esasy Önümler:
Welaýat/Şäher: MARY ş., MARY,
+99361226780 tmfreshfruits@gmail.com

erkin gurluşyk

Iş Ugry : Gurluşyk, logistika, miweçilik, maldarçylyk, önümçilik we mineral dökünler
Esasy Önümler:
Welaýat/Şäher: MARY ş., MARY,
info@erkingurlushyk.com

muhammetgulyýew kerim

Iş Ugry : Miweleriň importy we lomaý söwdasy
Esasy Önümler:
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL,
+99364801818 kerim628757@gmail.com

ter önüm

Iş Ugry : Lomaý söwda (Ter miwe we bakja önümleri) hem-de (Import,Eksport)
Esasy Önümler:
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL,
teronum@inbox.ru

halk market

Iş Ugry : Azyk önümleri dükany
Esasy Önümler:
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL,
+99365114862 markethalk@yandex.ru

asuda döwür

Iş Ugry : Polipropilen haltalary, uly haltalary we plastmassa önümlerini öndürmek
Esasy Önümler:
Welaýat/Şäher: MARY ş., MARY,
+99364300195 asudadowur@mail.ru

daýhan sarpasy

Iş Ugry : Daýhançylyk
Esasy Önümler:
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL,
+99312227492 dayhansarpasydh@gmail.com

nazlyýew sapardurdy

Iş Ugry : Ýyladyşhana
Esasy Önümler:
Welaýat/Şäher: TÜRKMENBAŞY, BALKAN,
+99363569119 zemin.yyladyshana@gmail.com