parahat

Iş Ugry : Gazly we gazsyz içgiler, süýt önümler, gök önümler we et önümleriň önümçiligi
Esasy Önümler:
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL,
+99312246600 info@parahat.biz

erteki

Iş Ugry : Buzgaýmak we süýt önümleri önümçiligi
Esasy Önümler:
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL,
+99365559156 vip.erteki@mail.ru; erteki.pogosyan@gmail.com

bakjam söwda

Iş Ugry : Doňdurma, konserwirlenen önümler, doňdurylan ýarym taýýar önümler we doňdurylan miweler
Esasy Önümler:
Welaýat/Şäher: AK BUGDAÝ ETRABY, AHAL,
+99313736639 bakjam2022@gmail.com

halk market

Iş Ugry : Azyk önümleri dükany
Esasy Önümler:
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL,
+99365114862 markethalk@yandex.ru

täze aý

Iş Ugry : Konditer, et we şöhlat, ýarymtaýýar, süýt we doňdurma önümleriniň önümçiligi
Esasy Önümler:
Welaýat/Şäher: MARY ş., MARY,
+99352218230 info@tazeay.com

ak hünji

Iş Ugry : Penoplast önümçiligi, kanselýara önümleri we maldarçylyk
Esasy Önümler:
Welaýat/Şäher: MARY ş., MARY,
+99361245504 akhunji09@gmail.com

nurly meýdan

Iş Ugry : Towuklary, iri gara mallary we ownuk (şahly) mallary köpeltmek
Esasy Önümler:
Welaýat/Şäher: BEREKET, BALKAN,
nurly.meydan@gmail.сom

dag etek

Iş Ugry : Gurlyşyk tehnikalaryny we enjamlary kärendesine bermek, ulag we logistika hyzmatlary, lomaý söwda we üpjünçilik
Esasy Önümler:
Welaýat/Şäher: GÖKDEPE, AHAL,
+99365049929 info@dagetek.com

ak ýaprak

Iş Ugry : Tebigy şiräniň önümçiligi we süýt önümleriniň distribýuteri
Esasy Önümler:
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL,
+99363105445 orders@akyaprak.tm