TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

"Paýhas merkezi" HJ

Iş Ugry : Senagat inženerligi, taslama inženerligi, IT çözgütleri
Esasy Önümler:
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL,
+99312753534 info@payhas.tm

DemirDöküm

Iş Ugry : Ýyladyş ulgamlarynyň bölekleýin we lomaý satuwy
Esasy Önümler:
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL,
+99312754160 merdan.demirdokum@gmail.com

Rysgal Kompýuter

Iş Ugry : wideo gözegçilik we giriş gözegçilik ulgamlary
Esasy Önümler:
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL,
+99312964939 rysgalcomputer@gmail.com

Balkan Protection

Iş Ugry : Işimiziň esasy ugurlary: howpsuzlyk, duýduryş we ýangyn howpsuzlygy, wideo gözegçilik ulgamlary, duýduryş we giriş gözegçiligi üçin iň döwrebap enjamlary oturtmak we işe girizmek
Esasy Önümler:
Welaýat/Şäher: TÜRKMENBAŞY, BALKAN,
+99361337884 balkanprotect@gmail.com

mawy ekran

Iş Ugry : Elektroniki enjamlaryň şaýlarynyň satuwy we tehniki hyzmaty
Esasy Önümler:
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL,
+99365683595 1691107683qq@gmail.com

mobiletm

Iş Ugry : Тelefonlaryň lomaý we bölek satuwy
Esasy Önümler:
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL,
+99312420405 mammed7070@gmail.com

gb mobile

Iş Ugry : El telefonlarynyň, aksesuarlaryň lomaý we bölek satuwy, telefonlaryň bejergisi
Esasy Önümler:
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL,
+99365565677 kakajan1006@gmail.com

altyn-hyzmat

Iş Ugry : Ofis enjamlarynyň idegi we abatlama hyzmatlary
Esasy Önümler:
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL,
+99312229450 Altyn-hyzmat@mail.ru

jaň dükany

Iş Ugry : Telefon harytlarynyň lomaý we bölek söwdasy
Esasy Önümler:
Welaýat/Şäher: MARY ş., MARY,
+99362554540 jandukan1@gmail.com

ýyly pol

Iş Ugry : Pol ýyladyjysynyň satuwy we gurnamasy
Esasy Önümler:
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL,
+99312461543 devitmoraz@yandex.ru