weavaro

Iş Ugry : Polietilen we polipropilen haltalary öndürmek
Esasy Önümler:
Welaýat/Şäher: None, MARY,
+99363100900 parahat.atadurdyyev@weavaro.com

rowaçlan galkynyş

Iş Ugry : Polipropilen halta önümçiligi
Esasy Önümler:
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL,
+99365107604 rowaclan-galkynysh@mail.ru

asuda döwür

Iş Ugry : Polipropilen haltalary, uly haltalary we plastmassa önümlerini öndürmek
Esasy Önümler:
Welaýat/Şäher: MARY ş., MARY,
+99364300195 asudadowur@mail.ru

şir

Iş Ugry : PP we PE halta önümçiligi
Esasy Önümler:
Welaýat/Şäher: AK BUGDAÝ ETRABY, AHAL,
+99362111511 shir_es@mail.ru

yedidogan nur

Iş Ugry : Polipropilenden kombinirlenen gaplama çeýe örtüklerini çuňňur (rotograwýur) usulynda çap etmek önümçiligi
Esasy Önümler:
Welaýat/Şäher: AK BUGDAÝ ETRABY, AHAL,
+99364622022 info@yedidogannur.com

türkmen paket önümleri

Iş Ugry : Polietilenden we polipropilenden dürli görnüşli rulonlaryň we paketleriň önümçiligi
Esasy Önümler:
Welaýat/Şäher: AK BUGDAÝ ETRABY, AHAL,
tm.paket@gmail.com

kiçi gala

Iş Ugry : Polietilen we polipropilen haltalary öndürmek, şeýle hem harytlary import we eksport etmek.
Esasy Önümler:
Welaýat/Şäher: TÜRKMENABAT, LEBAP,
+99365586552 mhallyyewa01@gmail.com

arzuwly ýer

Iş Ugry : Poliwinilhloridden pogohaž profil we polietilenden tehniki halta önümçiligi
Esasy Önümler:
Welaýat/Şäher: MARY ş., MARY,
+99365864488 erkinplastik22@gmail.com

türkmen senet

Iş Ugry : Spanbond we spanbond önümleriniň önümçiligi
Esasy Önümler:
Welaýat/Şäher: AK BUGDAÝ ETRABY, AHAL,
+99361279288 sales@turkmensenet.com

hilli halta

Iş Ugry : Polipropilen haltalaryň önümçiligi
Esasy Önümler:
Welaýat/Şäher: AK BUGDAÝ ETRABY, AHAL,
hemra.twinlime@gmail.com