×
Kategoriýalar
TMTRADE Business Directory of Turkmenistan Logo
TM TRADE
Türkmenistanyň Söwda Platformasy
NÄME

Näme üçin biz?

Işewürleriň üstünlikleri – biziň baş maksadymyz

Hormatly işewürler!

Siz öz işiňizde ýokary üstünlige ýetmegi, öz işiñizi dünýäniñ dürli ýurtlaryndaky giñ halk köpçüligine ýetirmek isleýärsiňizmi? Işewürleriň üstünlikli ösüşi biziň mahabatymyzda.

Sizi marketing babatdaky islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin  mümkinçiliklerimizden peýdalanmaga çagyrýarys. Biz size güneşli ýurdumyzda öndürýän islendik görnüşli önümleriñizi, import we eksport önümleriňizi, täze döreden kompaniýalaryñyzy, täze açan iş ýerleriñizi, sarp edijiler üçin  ähli hyzmatlaryñyzy halk köpçüligine, ýerli we daşary ýurt müşderilere giñişleýin  tanyş etmäge ýardam bereris. Biziñ hünärmenlerimiz ýokary işjeňligi we dürli ideýalary bilen türkmen, iňlis, türk we rus dillerinde siziñ biznes talaplaryñyza görä mahabat (reklama) toplumyny düzerler. Ýerli alyjylara we halkara eksport edijilere siziñ önümleriñizi we hyzmatlaryñyzy netijeli görnüşde ýetireris. Ýagny, biz siziñ üstünlige ýetmegiñizde,  müşderileriñiz  bilen professional ülňülere laýyk gelýän aragatnaşyk saklamakda ynamdar hyzmatdaşyňyz bolarys. Biziň maksadymyz siziň önümleriňize bolan islegleri artdyrmak, şeýle-de islendik öndürýän önümleriňiz we hyzmatlaryñyz bilen müşderileriñizi tiz we içgin tanyş etmekden ybaratdyr.

Biziñ bilen habarlaşmak üçin  info@trade.com.tm email salgysyna öz kompaniýañyz, hyzmatlaryñyz we öndürýän önümleriňiz barada giňişleýin maglumat ugradyp bilersiňiz. Telefon arkaly habarlaşmak üçin biziň belgimiz: +99362068181; +99324322050